Nguồn vốn ưu đãi đang được dồn cho doanh nghiệp

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng trong tuần từ 17/6-21/6 tiếp tục ổn định, trong đó, nhiều ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Lãi suất huy động VND tuần từ 17/6-21/6 tiếp tục ổn định so với tuần trước, lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng của nhiều TCTD thấp hơn mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam theo quy định của NHNN. Hiện nay, lãi suất huy động của các TCTD phổ biến ở mức 1,5-2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; kỳ hạn 1 tháng đến dưới 12 tháng là 6-7,5%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 8-10%/năm.     

Cũng theo NHNN, lãi suất huy động USD trong tuần tiếp tục duy trì ổn định. Hiện lãi suất huy động hiện phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

Lãi suất cho vay VND ổn định so với tuần trước. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 8-10%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác ở mức 9-11%/năm ở khối NHTM Nhà nước, 11-12%/năm ở khối NHTM cổ phần; trong đó, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các NHTM cho vay với mức lãi suất chỉ từ 7-8%/năm.

Nhiều ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp; trong đó Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai chương trình “MB chung sức cùng DNVVN” lần 2/2013, lãi suất thấp nhất từ 8,5%/năm và chương trình ưu đãi tín dụng trung hạn 1.500 tỷ đồng với lãi suất 12%/năm. Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) triển khai chương trình cho vay lãi suất ưu đãi trọn gói đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đến hết tháng 9/2013 với mức lãi suất hấp dẫn (9,9%/năm khi giao dịch bằng VND và 5,5%/năm khi giao dịch bằng USD), phương thức trả nợ linh hoạt.

Còn với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng LienVietPostBank đang triển khai chương trình cho vay tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 với lãi suất cho vay hỗ trợ tối thiểu từ 9%/năm, kéo dài 3 tháng từ ngày 15/6 đến hết ngày 15/9/2013, khách hàng là thương nhân được Hiệp hội Lương thực phân giao mua thóc, gạo tạm trữ.

Lãi suất cho vay bằng USD phổ biến 5-8%/năm, trong đó các NHTM Nhà nước là 4- 5%/năm đối với đối với ngắn hạn, 6-7%/năm đối với trung và dài hạn; các NHTM cổ phần khoảng 5,5-6,5%/năm đối với ngắn hạn, 6,5-8%/năm đối với trung và dài hạn.

(HTH)