Nguy cơ mất an toàn hệ thống TCTD đã được đẩy lùi

Hệ thống các TCTD được bảo đảm an toàn và trong tầm kiểm soát của NHNN, nguy cơ gây đổ vỡ, mất an toàn hệ thống đã được đẩy lùi, khả năng chi trả của các TCTD được bảo đảm, tài sản của Nhà nước và tiền gửi của nhân dân được an toàn, kể cả ở các NHTM yếu kém.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết: đối với các NHTM Nhà nước, NHNN đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Ngành ngân hàng cũng đang hoàn thiện để phê duyệt phương án cơ cấu lại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB).

Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Thống đốc cho biết, đã thay đổi cải tổ gần như toàn bộ hội đồng thành viên, Ban điều hành và Ban kiểm soát của ngân hàng này để tạo ra một năng lực chỉ đạo mới. Đã có những tiến bộ hết sức rõ rệt trong hoạt động của ngân hàng này. Năm nay ngân hàng này có thể vươn lên đạt được mức tăng trưởng tín dụng ở mức 7-8%, nhưng điều quan trọng là tập trung toàn bộ cho hoạt động phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Thống đốc NHNN cũng cho biết, NHNN đang tiến hành thẩm định Phương án cơ cấu lại của các công ty cho thuê tài chính của các NHTM nhà nước, thực hiện thẩm định và xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể nâng cao năng lực tài chính từ nay đến năm 2015 của 5/5 NHTM Nhà nước.

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: Mặc dù trong giai đoạn kinh tế khó khăn, việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước diễn ra ngoài sự mong đợi, cổ phiếu ngân hàng này đều được giá cao, thể hiện tiềm năng của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Còn trong số 9 NHTMCP yếu kém được xác định từ năm 2012, NHNN đã phê duyệt 8 phương án cơ cấu lại, trong thời gian tới, NHNN sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cơ cấu lại đối với 1 ngân hàng còn lại. Hiện nay, các ngân hàng này đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại theo đúng phương án được duyệt.

Đối với các NHTMCP hoạt động bình thường, NHNN đã nhận phương án tái cơ cấu của 24/25 NHTMCP; trong đó, NHNN đã phê duyệt 18 Phương án tái cơ cấu, đồng thời yêu cầu NHTMCP còn lại tiếp tục hoàn thiện phương án. Đại diện NHNN cho biết: Các ngân hàng yếu kém được cơ cấu lại theo các phương án được duyệt đều có tình hình hoạt động ổn định và cải thiện hơn so với thời điểm bắt đầu thực hiện tái cơ cấu. Các tỷ lệ an toàn hoạt động, khả năng chi trả được cải thiện và cơ bản đảm bảo theo quy định của NHNN; huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu đã tích cực được xử lý và thu hồi; các vi phạm về tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, vi phạm về cấp tín dụng đang được khắc phục, xử lý; hệ thống quản trị và tổ chức bộ máy, mạng lưới đang được củng cố, chấn chỉnh. Đến cuối tháng 6/2014, tổng tài sản của 09 NHTMCP yếu kém tăng 3,l7% so với cuối năm 2013; huy động vốn tăng 3,28% so với cuối năm 2013; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 10,18% so với cuối năm 2013.

Đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) nước ngoài: Thời gian qua, NHNN tích cực chỉ đạo tái cơ cấu 3 ngân hàng liên doanh thuộc diện yếu kém hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trong đó có 2 ngân hàng dự kiến có sự thoái vốn của đối tác Việt Nam, triển khai việc rút giấy phép, đóng cửa một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động không có hiệu quả hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, chuyển giao tài sản, công nợ sang đơn vị trực thuộc của cùng ngân hàng mẹ hoạt động ở Việt Nam.

Có thể nói, việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước cũng đã được diễn ra với kết quả ngoài mức mong đợi. Hiện tại, tất cả các NHTM đều đã phải xây dựng đề án tái cấu trúc của mình đề NHNN thẩm định. Trong tuần này, Chính phủ sẽ thông qua giai đoạn 2 của đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

(HTH)