NH chỉ được XNK ngoại tệ tiền mặt qua cửa hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Đó là một trong những nội dung tại Thông tư 33/2013/TT-NHNN vừa được NHNN ban hành hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) ngoại tệ tiền mặt của các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (ngân hàng được phép).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, các ngân hàng được phép khi có nhu cầu XNK ngoại tệ tiền mặt phải làm thủ tục chấp thuận XNK ngoại tệ tiền mặt theo từng lần với NHNN Việt Nam tại 2 chi nhánh là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hoạt động XNK ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép được thực hiện qua 2 cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Thông tư nêu rõ, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, NHNN chi nhánh TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận việc XNK ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép. Đồng thời phải có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

Ngoài ra, ngân hàng được phép phải chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật khác có liên quan... Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2014.

(HTH)