NH Chính sách xã hội triển khai 13 chương trình tín dụng ưu đãi tại ĐBSCL

Theo Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến 31/12/2014, tổng dư nợ của các TCTD tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ước đạt 343.463 tỷ đồng, tăng 12,39% so với 31/12/2013, chiếm khoảng 9% tổng dư nợ cho vay toàn nền kinh tế của hệ thống TCTD.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Theo đó, NHCSXH đang triển khai 13 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại khu vực ĐBSCL, góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế khu vực này.
 
Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát trong khoảng từ 3% – 3,5% trong 3 năm trở lại đây. Riêng với đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đến 31/12/2014, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt khoảng 165.000 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2013, chiếm tỷ trọng khoảng 22%/tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn toàn quốc.
 
Hiện nay, NHCSXH đang triển khai 13 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại khu vực ĐBSCL. Ngoài ra, còn một số chương trình, dự án khác do UBND cấp tỉnh, huyện ủy thác qua NHCSXH thực hiện theo mục tiêu riêng của địa phương. Nguồn vốn tín dụng chính sách thời gian qua đã đến đúng các đối tượng thụ hưởng chính sách ở tất cả các ấp, xã. Đến 31/12/2014, tổng dư nợ của NHCSXH tại khu vực ĐBSCL là 22.384 tỷ đồng, tăng gấp hơn 14 lần so với năm 2003 (thời điểm thành lập NHCSXH), chiếm tỷ trọng hơn 17% tổng dư nợ vay của toàn hệ thống NHCSXH.
 
Sau 3 năm triển khai Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại khu vực ĐBSCL đã đạt được một số kết quả: Tốc độ tăng trưởng tín dụng chính sách bình quân hàng năm là 10,76% (tốc độ tăng bình quân chung toàn quốc là 7,76%; Nợ quá hạn giảm dần từng năm và đạt vượt so với kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2014, tổng nợ quá hạn trong vùng là 160 tỷ đồng, giảm 475 tỷ đồng, giảm 74,8%, chiếm tỷ lệ 0,71%/tổng dư nợ, giảm 3,4% so với thời điểm xây dựng Đề án, hoàn thành 184% so với chỉ tiêu nợ quá hạn đề ra theo lộ trình thực hiện Đề án đến cuối năm 2014 (tỷ lệ nợ quá hạn theo lộ trình đến cuối năm 2014 là 1,31%). Điểm nổi bật nữa là tất cả 13/13 tỉnh, thành phố đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đây thực sự là một thành công nổi bật trong 3 năm thực hiện Đề án; Nợ bị chiếm dụng giảm 83,21%, nợ không đủ điều kiện đổi Sổ vay vốn phải tiếp tục xử lý giảm 69,44% so với thời điểm xây dựng Đề án…
 
Một thành công nữa của NHCSXH là đã huy động toàn hệ thống chính trị tham gia vào tất cả các khâu của hệ thống. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đều tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động của NHCSXH. Bên cạnh đó, NHCSXH cũng có mạng lưới rộng khắp, giao dịch xuống tận UBND các xã, phường.  Do đó, hiện nay, nợ xấu của NHCSXH chỉ chiếm 0,88% tổng dư nợ. Nếu như trước đây, nợ xấu ở Tây Nam Bộ nợ quá hạn trước đây cao nhất toàn quốc, nhưng sau đó, nhờ có sự vào cuộc của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, thì nay chỉ sau 3 năm đã xuống dưới 1%. Tuy nhiên, lãnh đạo NHNN lưu ý hiện nay NHCSXH đang thực hiện 19 chương trình cho vay, do đó cần phải đánh giá các chương trình và có thể gom lại để cho vay thiết thực với người nghèo.
 
Gần đây, trong chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá NHCSXH là điểm sáng trong các chương trình chính sách xóa đói giảm nghèo. Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao mô hình ngân hàng đặc thù phục vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách của Việt Nam.
 
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định: "Những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Đề án Củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ và Triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã một lần nữa khẳng định vai trò ý nghĩa to lớn của NHCSXH trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và kiến nghị Chính phủ rà soát chương trình người nghèo để cho vay thông qua NHCSXH. Ngay như các quỹ hỗ trợ cho người nghèo ở các tỉnh, thành phố thì dần từng bước chuyển sang ủy thác cho NHCSXH. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh có thể nghiên cứu mô hình để làm sao nguồn vốn được tập trung, hiệu quả nhất. Chúng tôi đang nghiên cứu cơ chế để khi các nguồn quỹ hỗ trợ cho người nghèo ở các tỉnh, thành phố chuyển sang NHCSXH cho vay thì sẽ được thêm một số ưu đãi."
 
(T.Hương)