NH Malayan Banking Berhan Hà Nội được cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế

Ngày 13/10/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2055/QĐ-NHNN về việc bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc bổ sung nội dung: “Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/GP-NHNN ngày 15/8/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng của Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội.

Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung đã được bổ sung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hưỡng dẫn của NHNN; Thực hiện việc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/GP-NHNN ngày 15/8/1995 nêu trên.

Cũng cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các công văn số 7506 và 7508/NHNN-TTGSNH xác nhận Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng BNP Paribas – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, NHNN xác nhận Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng BNP Paribas – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế sau: Thanh toán quốc tế phục vụ cho khách hàng tại Việt Nam; Thực hiện giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay trên thị trường quốc tế.

Căn cứ vào phạm vi trên, khi cung ứng các dịch vụ ngoại hối, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trên có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của có liên quan đến từng loại hình dịch vụ ngoại hối được cung cấp.

(HTH)