NH Oversea - Chinese Banking Corporation Limited TP. Hồ Chí Minh được tăng vốn

Ngày 19/6/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 4325/NHNN-TTGSNH, chấp thuận việc tăng vốn được cấp của Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Limited chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Limited chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tăng vốn được cấp từ 25 triệu USD lên 31 triệu USD.

Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Limited chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật, đồng thời đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố nội dung thay đổi theo quy định tại Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Limited chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có đơn kèm bản sao đăng ký kinh doanh số vốn được cấp mới, đề nghị NHNN chấp thuận thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/NH-GP ngày 31/10/1996, trong đó có cam kết thực hiện đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN về tăng trưởng tín dụng trong từng thời kỳ.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)