Nhiều biện pháp dành cho TCTD nếu không bán nợ xấu cho VAMC

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai xây dựng phương án về xử lý nợ xấu và trình lên cơ quan này kế hoạch bán nợ xấu cho VAMC cho năm 2014, đặc biệt, nếu TCTD nào không tích cực trong việc bán nợ xấu và xử lý nợ xấu thì các biện pháp gắn với lợi ích kinh tế sẽ được áp dụng đối với đơn vị đó.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Nguyễn Hữu Nghĩa, trong 5 tháng đầu năm, các TCTD bán được khoảng 6.300 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC và tính đến ngày 6/6, VAMC đã mua được hơn 8.000 tỉ đồng nợ xấu từ 20 TCTD. So với năm 2013, tốc độ mua nợ xấu của những tháng đầu năm nay có xu hướng chậm lại. Tuy nhiên, sau khi Thông tư 02 có hiệu lực từ ngày 1/6 và việc áp dụng thêm Thông tư 09 khiến nợ xấu tăng lên nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước và khả năng xử lý nợ xấu của các TCTD. Hiện tốc độ bán nợ xấu cho VAMC có xu hướng tăng nhanh, trong 6 ngày đầu của tháng 6, VAMC đã mua thêm được khoảng 1.700 tỉ đồng.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm, nhiều khoản nợ xấu được các TCTD đề nghị bán cho VAMC có giá trị rất nhỏ, nên doanh số mua nợ không cao. Mặt khác, một số TCTD vẫn có tâm lý chờ đợi động thái của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện Thông tư 02 về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, từ đó, mới đưa ra quyết định bán nợ cho VAMC.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các TCTD triển khai xây dựng phương án về xử lý nợ xấu và trình lên cơ quan này kế hoạch bán nợ xấu cho VAMC cho năm 2014. Đến thời điểm này, các TCTD đã đăng ký kế hoạch bán nợ xấu cho VAMC lên tới 70.000 tỉ đồng. Vì thế, đại diện Ngân hàng Nhà nước tin rằng mục tiêu mua 70.000 - 100.000 tỉ đồng nợ xấu hoàn toàn có thể đạt được.

Trong trường hợp TCTD nào không tích cực trong việc bán nợ xấu và xử lý nợ xấu thì các biện pháp gắn với lợi ích kinh tế sẽ được áp dụng đối với đơn vị đó như: hạn chế tăng trưởng tín dụng; hạn chế mở chi nhánh, phòng giao dịch; hạn chế trong việc cấp phép. Trường hợp TCTD áp dụng các giải pháp xử lý nợ xấu mà phải trích lập dự phòng rủi ro lớn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính thì tổ chức đó có thể báo cáo với Ngân hàng Nhà nước để có cơ chế xử lý phù hợp.

(HTH)