Nhiều thách thức đặt ra cho Vietinbank trong năm 2014

Với chỉ tiêu tổng tài sản tăng 10-15%, dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 10-15%, tỷ lệ nợ xấu < 3%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ≥ 10%, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%-10%... Năm 2014 vẫn nhiều khó khăn, thách thức phía trước mà Vietinbank phải vượt qua.

Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng: Năm 2014 vẫn nhiều khó khăn, thách thức phía trước mà Vietinbank phải vượt qua. 
Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng: Năm 2014 vẫn nhiều khó khăn, thách thức phía trước mà Vietinbank phải vượt qua.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức ngày 07/01, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng giám đốc VietinBank cho biết: Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, toàn hệ thống VietinBank đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh, phát triển an toàn, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực và thông lệ quốc tế, giữ vững và phát huy vai trò là Ngân hàng Thương mại Nhà nước lớn, trụ cột của ngành Ngân hàng. Hoạt động kinh doanh đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả. 

Cụ thể, với việc thực hiện thành công tăng vốn điều lệ lên trên 37 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 55 nghìn tỷ đồng, VietinBank đã trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Bên cạnh đó, năm 2013, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) đã chính thức trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thứ hai tại VietinBank sau IFC. Sự kiện này là một dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh hỗ trợ tích cực VietinBank hội nhập quốc tế.

Tổng tài sản cuối năm 2013 của VietinBank tăng trưởng 14,4% so với đầu năm, đạt 107,7% Kế hoạch Đại hội Cổ đông; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.750 tỷ đồng, đạt 103,3% Kế hoạch Đại hội Cổ đông; Tổng nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2012; Tổng đầu tư, cho vay nền kinh tế tăng 14,7% so với năm 2012, nợ xấu giảm mạnh ở mức 0,81%; Các chỉ số ROA và ROE đạt tương ứng là 1,44% và 13,7%; Cổ tức dự kiến chi trả 10%.

Năm 2013, với việc nộp ngân sách trên 4.000 tỷ đồng, VietinBank lần thứ tư liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Đánh giá về kết quả đạt được, Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng cho biết: VietinBank đã và đang thực hiện tái cấu trúc hoạt động với việc đổi mới công nghệ hiện đại, tạo tính chuyên môn hóa sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị hoạt động, quản trị rủi ro. Năm 2013, tín dụng đầu tư của VietinBank đã tập trung tháo gỡ khó khăn, phục vụ tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cho vay các Dự án trọng điểm quốc gia, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các khu công nghiệp, khu kinh tế, cho vay nông nghiệp nông thôn... với lãi suất thấp, ưu đãi, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xã hội, ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện an sinh xã hội.

Với một số chỉ tiêu tài chính định hướng năm 2014 như: tổng tài sản tăng 10-15%, dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 10-15%, tỷ lệ nợ xấu < 3%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ≥ 10%, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%-10%... Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng đánh giá năm 2014 vẫn nhiều khó khăn, thách thức phía trước mà Vietinbank phải vượt qua.

"Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, cán bộ toàn hệ thống cần hành động với quyết tâm cao, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, công việc ngay từ đầu năm, để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Cụ thể, cần tăng cường thị phần, triển khai thành công mô hình tổ chức mới; chú trọng cải thiện hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, cán bộ quản lý các cấp, đội ngũ chuyên gia giỏi, cập nhật công nghệ mới, nâng cao công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ; nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị hoạt động, quản trị rủi ro", ông Hùng nói...

(T.Hương)