NHNH lên kế hoạch hỗ trợ tài chính vi mô năm 2014

Chính phủ khuyến khích các chương trình, dự án có hoạt động tài chính vi mô (TCVM) chuyển đổi thành tổ chức TCVM chính thức, hoạt động an toàn, bền vững, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính cho người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Kế hoạch hoạt động hỗ trợ tài chính vi mô năm 2014 của NHNN.

Trước đó, để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô, ngày 18/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 381/QĐ-TTg về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình là Trưởng Ban công tác. Các thành viên Ban công tác gồm lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác tài chính vi mô. Theo đó, các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các tổ chức TCVM chính thức sẽ được NHNN bổ sung, hoàn thiện một cách cơ bản đảm bảo hướng các tổ chức TCVM chính thức hoạt động trong một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, phù hợp với đặc thù của loại hình tổ chức này. Trong đó tập trung vào hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động, về cơ chế, chính sách tín dụng, huy động vốn và an toàn hoạt động đối với tổ chức TCVM.

Cụ thể, NHNN và các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, cấp phép để hỗ trợ tích cực cho việc thành lập mới các tổ chức TCVM trên cơ sở chuyển đổi các chương trình, dự án TCVM có đủ năng lực tài chính, quản trị điều hành đảm bảo hoạt động của các tổ chức TCVM hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với quy định của pháp luật. Năm 2014, NHNN đề ra mục tiêu chuyển đổi và cấp phép thành lập và hoạt động cho từ 2 đến 3 tổ chức TCVM, song song với việc hỗ trợ tích cực các tổ chức TCVM đã được cấp phép hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, an toàn.

Đặc biệt, năm 2014, NHNN sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và hiệu quả của hoạt động TCVM đối với các cấp, các ngành và các tổ chức liên quan đến hoạt động TCVM. Thông qua việc tổ chức các đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các hội thảo, tập huấn, các lớp đào tạo bồi dưỡng, các đợt khảo sát, nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong cả nước, NHNN cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về TCVM cho cán bộ, công chức, những người thực hiện các công tác liên quan tới TCVM.

Kế hoạch hỗ trợ tài chính vi mô có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện cho tổ chức TCVM đã được cấp phép hoạt động và phát triển trong môi trường pháp lý đồng bộ, phù hợp, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đồng thời khuyến khích các chương trình, dự án có hoạt động TCVM chuyển đổi thành tổ chức TCVM chính thức, hoạt động an toàn, bền vững, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính cho người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

(HTH)