NHNN chấp thuận cho SeABank tăng vốn điều lệ

Thống đốc NHNN chấp thuận việc SeABank tăng vốn điều lệ từ 5.334.656.000.000 đồng lên 5.465.825.890.000 đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ngày 14/11/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 8474/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank).

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị SeABank thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, Chủ tịch Hội đồng quản trị SeABank phải có văn bản báo cáo Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện việc tăng vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới (qua NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội).

Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc SeABank tăng vốn điều lệ theo quy định; Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của SeABank, trình Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông SeABank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)