NHNN chấp thuận cho TechcomBank mua lại Công ty Tài chính Hóa chất Việt Nam

Ngày 03/6/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1108/QĐ-NHNN chấp thuận Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam mua lại Công ty tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam và thay đổi hình thức pháp lý của Công ty.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam mua lại Công ty tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam và thay đổi hình thức pháp lý của Công ty ty tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam từ Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam có trách nhiệm tiệp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1109/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam. Theo đó, Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam cụ thể như sau: Tên bằng tiếng Việt: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ Thương; Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Tài chính Kỹ Thương; Tên bằng tiếng Anh: Technological and Commercial Finance Company Limited; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: TechcomFinance; Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng) do Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam và Công ty tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, đăng bố cáo và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

(HTH)