NHNN chấp thuận sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á Bank và HDBank

Ngày 18/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định chấp thuận việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) .

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, thu hồi Giấy phép hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 0036/NH-GP ngày 23/6/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Đại Á; Quyết định số 119/QĐ-NH5 ngày 23/6/1993 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đại Á và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động số 0036/NH-GP hết hiệu lực thi hành.

Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Đại Á. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thành, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngân hàng TMCP Đại Á có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thành, Ngân hàng TMCP Đại Á phải hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép hoạt động số 0036/NH-GP ngày 23/6/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Đại Á; Hoàn trả Giấy phép thành lập Ngân hàng TMCP Đại Á cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật; Thực hiện thủ tục xóa tên Ngân hàng TMCP Đại Á trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đại Á thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2013.

Tính đến tháng 10/2013, trong số 9 ngân hàng thương mại (NHTM) bị liệt vào danh sách yếu kém, đã có 8 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt và cho thực hiện phương án cơ cấu lại hoạt động; trong đó, 3 ngân hàng đã được hợp nhất, 1 ngân hàng hợp nhất với tổ chức tín dụng khác, 1 ngân hàng được sáp nhập, 3 ngân hàng được chấp thuận phương án tự cơ cấu lại và thay đổi cổ đông lớn mới. 1 ngân hàng còn lại đang chờ ý kiến của Thủ tướng về phương án tự củng cố trên cơ sở có sự tham gia vốn của tổ chức tín dụng nước ngoài. Ngoài 9 ngân hàng yếu kém bắt buộc phải tái cơ cấu, NHNN cũng yêu cầu các NHTM xây dựng phương án tự tái cơ cấu. 

(HTH)