NHNN chỉ định 5 ngân hàng được cho vay gói hỗ trợ nhà ở

Hôm nay, ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng đã ký kết ban hành Thông tư số 11 về hướng dẫn thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng ký kết ban hành Thông tư số 11 về hướng dẫn thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở.Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng ký kết ban hành Thông tư số 11 về hướng dẫn thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở.

Theo đó, kể từ ngày 1/6 tới đây, các ngân hàng thương mại gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Công thương Việt Nam; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chính thức được phép thực hiện cho vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể, với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thời hạn cho vay đối tối thiểu là 10 năm và đối với doanh nghiệp tối đa là 5 năm tính từ thời điểm 1/6/2013, mức lãi suất áp dụng trong năm 2013 là 6%. Định kỳ vào tháng 12 hàng năm Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm.

Ngân hàng Nhà nước quy định vốn tối thiểu tham gia vào dự án, phương án vay của khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở không quá 20% dự án, phương án vay và không vượt quá 30% dự án đối với khách hàng là doanh nghiệp. Trường hợp khách thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ 20% giá trị căn nhà thuê mua thì ngân hàng không quy định mức vay tối thiểu. Ngoài ra, Ngân hàng nhà nước thực hiện giải ngân cho vay tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng đối với ngân hàng trên cơ sở dư nợ cho vay của ngân hàng đối với khách hàng nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Tại buổi ký kết, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho rằng, Thông tư 11 được ban hành hoàn toàn phù hợp với thực tiễn nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho nền kinh tế. Đồng thời, Thống đốc cũng đề nghị các tổ chức tín dụng trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phải báo cáo đầy đủ với Ngân hàng nhà nước để có những giải pháp kịp thời.

(T.Hương)