NHNN chỉ định Maritimebank phục vụ cho Dự án cải cách hệ thống y tế

Ngày 04/11/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 2221/QĐ-NHNN chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

 

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam làm ngân hàng phục vụ cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” theo Hiệp định tài trợ (số hiệu Cr.5441-VN) ký ngày 17/7/2014 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện WB.

NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Dự án này.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch WB tại Việt Nam, ngày 17/7/2014 tại Văn phòng Chính phủ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lần đầu tiên Chủ tịch WB trực tiếp ký các Hiệp định với Thống đốc NHNN cho các chương trình/dự án vay vốn WB. Trong đó, Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” có trị giá 106 triệu USD đã được hai biên ký kết. Mục đích của Dự án này là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thực hiện chiến lược, chính sách quốc gia về phát triển hệ thống y tế để đạt các mục tiêu thiên niên kỷ và xây dựng nông thôn mới của Việt Nam.

(HTH)