NHNN chính thức mua lại GPBank với giá 0 đồng

Ngày 7/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chính thức ra quyết định mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần tại GPBank với giá 0 đồng. Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) được chỉ định tham gia quản trị, điều hành đồng thời kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát của GPBank.

NHNN chính thức mua lại GPBank với giá 0 đồng

NHNN cho biết, từ năm 2012, GPBank bị thua lỗ trong kinh doanh, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành kém hiệu quả. Trong ba năm qua, GPBank được tạo điều kiện để tự tái cơ cấu, tìm kiếm đối tác nhưng đã không trình được phương án khả thi và tiếp tục bộc lộ nhiều yếu kém, kinh doanh thua lỗ. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước đã đưa GPBank vào diện kiểm soát đặc biệt, đồng thời yêu cầu thuê tổ chức độc lập kiểm toán và định giá tài sản để xác định giá trị thực của vốn điều lệ, từ đó tăng vốn đảm bảo an toàn hệ thống đúng quy định.

Tuy nhiên, sau ba lần đại hội cổ đông bất thành của GPBank, không thông qua được phương án tăng vốn điều lệ. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Quyết định số 1304 ngày 7/7/2015 về việc mua lại Ngân hàng cổ phần Dầu khí toàn cầu (GPBank) với giá 0 đồng. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký, Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của GPBank, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu. Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) được chỉ định tham gia quản trị, điều hành đồng thời kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát của GPBank.

NHNN khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GPBank được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

GPBank là trường hợp thứ ba được mua lại với giá 0 đồng, sau Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và Ngân hàng Đại dương (OceanBank).  Trong các trường hợp mua lại, NHNN đều chỉ định một ngân hàng quốc doanh tham gia quản trị, điều hành. Trong đó, ngoài Vietcombank tham gia điều hành tại VNCB, Vietinbank đến nay đã nhận hỗ trợ hai ngân hàng là OceanBank và GPBank. 

(HTH)