NHNN công bố 5 thủ tục hành chính về mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC

Hôm qua (24/9/2013), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Quyết định số 2134/QĐ-NHNN, công bố các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, 5 thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến hoạt động của VAMC được NHNN công bố, bao gồm: Thủ tục thông báo việc ban hành/ sửa đổi, bổ sung/ thay thế các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC; Thủ tục chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt của VAMC; Thủ tục chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường của VAMC; Thủ tục chấp thuận Phương án hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay của VAMC; Thủ tục chấp thuận Phương án góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp của VAMC.

Các thủ tục này được quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam mới được ban hành vào ngày 6/9/2013.

Với việc công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến hoạt động của VAMC, Bộ thủ tục hành chính của NHNN hiện nay gồm có 265 thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thành lập và hoạt động ngân hàng, thanh toán và các lĩnh vực khác.

(PV)