NHNN đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Hôm qua (ngày 17/2/2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 819/NHNN-VP về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính thân 2016.

Ngành ngân hàng tập trung vào công việc chuyên môn, triển khai quyết liệt Nghị quyết của Chính phủ. Nguồn: Internet.Ngành ngân hàng tập trung vào công việc chuyên môn, triển khai quyết liệt Nghị quyết của Chính phủ. Nguồn: Internet.

Văn bản này được đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/2 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý những công việc tồn đọng trong dịp Tết, không để công việc trì trệ, ách tắc, xây dựng chương trình công tác năm, hàng quý, hàng tháng cụ thể để có các biện pháp triển khai hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Thống đốc cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai hoạt động ngân hàng trên địa bàn hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, trong những ngày đầu năm, tăng cường công tác thông tin - tuyên truyền để nhân dân sử dụng tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm, hợp lý, đúng chức năng khi tham gia Lễ hội, Đền, Chùa…; Báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các đơn vị tại địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại các khu di tích Đền, Chùa, Lễ hội hoặc kinh doanh trên mạng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình lưu thông tiền tệ, đến văn hóa và hình ảnh của đồng tiền Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2016 đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tích cực tăng cường huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả ngay từ đầu năm để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân vay vốn. Tổ chức tốt các hoạt động thanh toán, máy ATM và các dịch vụ ngân hàng.

Ngoài ra, các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt cán bộ thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác huy động và cho vay, công tác thanh toán và nhu cầu giao dịch của nhân dân; không tổ chức đoàn đi Lễ hội, du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức đi Lễ hội trong giờ hành chính, sử dụng xe công đi Lễ hội.

(T.Ngà)