NHNN được miễn thuế xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sẽ miễn thuế xuất nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, Nhà nước độc quyền trong việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng trong từng thời kỳ, NHNN xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng (để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước). Và từ ngày 1/4/2013, Ngân hàng Nhà nước tạm dừng việc uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác nhập khẩu cho phép các tổ chức tín dụng mà sẽ trực tiếp thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Tuy nhiên, với Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg, từ ngày 15/3/2014, vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của NHNN trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

(HTH)