NHNN: Được phép cho tặng ngoại tệ theo quy định

Trong điều kiện các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối cho phép cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm, nhận gốc, lãi bằng ngoại tệ thì việc sử dụng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đây là nội dung quan trọng được Tổ biên tập dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối của  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra tối ngày 6/11, sau khi tiếp thu các ý kiến rộng rãi của dư luận về Nghị định này.

Cụ thể, trước đó, thực hiện chương trình, Tổ biên tập dự thảo Nghị định đã nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổ biên tập dự thảo Nghị định đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

Ban đầu dự thảo Nghị định dự kiến cấm cá nhân cho - tặng ngoại tệ lẫn nhau và cấm người nước ngoài gửi tiết kiệm ngoại tệ tại Việt Nam. Quy định cấm, cho tặng ngoại tệ là một trong những hình thức nhằm đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đô la hóa, thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối. Tuy nhiên, theo ý kiến góp các chuyên gia , quy định này khó khả thi, quà tặng đúng nghĩa mà bằng ngoại tệ không nên cấm, mà nếu có ngăn cấm cũng khó kiểm soát.

Do đó, Tổ biên tập đã tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng về quyền cho, tặng ngoại tệ của cá nhân. Tổ biên tập nhận thấy trong điều kiện các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối cho phép cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm, nhận gốc, lãi bằng ngoại tệ thì việc sử dụng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý. Do vậy, Tổ biên tập xin tiếp thu ý kiến góp ý này và chỉnh sửa dự thảo Nghị định. Bộ phận soạn thảo Nghị định mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình các cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

(HTH)