NHNN: Hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 26/12/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thông tư nêu rõ, trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối theo quy định, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hay điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.

Thông tư cũng quy định rõ 16 trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan Nhà nước tại các cửa khẩu của Việt Nam và các kho ngoại quan được niêm yết bằng ngoại tệ và thu ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngoài không cư trú đối với các loại thuế, phí thị thực xuất nhập cảnh, phí cung ứng dịch vụ và các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, NHNN cũng quy định các ngân hàng, TCTD phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cũng được giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận bằng ngoại hối trong phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối đã được NHNN Việt Nam cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật...Người cư trú là tổ chức có tư cách pháp nhân được điều chuyển vốn nội bộ bằng ngoại tệ chuyển khoản giữa tài khoản của tổ chức đó với tài khoản của đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân và ngược lại; người cư trú được góp vốn bằng ngoại tệ chuyển khoản để thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; ...

Các trường hợp khác được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam được Thống đốc NHNN Việt Nam xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 10/2/2014.

Có thể nói, đây là bước đi cụ thể và mạnh mẽ hơn của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế đô-la hóa nền kinh tế, tăng niềm tin của người dân vào đồng nội tệ.

(HTH)