NHNN hướng dẫn thực hiện phòng, chống rửa tiền

Rửa tiền là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trên cả bình diện quốc gia và quốc tế, do đó, mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Thông tư 35/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 14/02/2014 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng áp dụng của thông tư là các tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài hoặc người không quốc tịch sinh sống hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động hoặc không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

Thông tư gồm 12 điều, quy định về đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; nội dung, hình thức các báo cáo gồm: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan.

Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn và theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng bắt đầu áp dụng từ ngày 10/6/2013.

Nhận thức rửa tiền là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trên cả bình diện quốc gia và quốc tế, do đó, hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin liên quan đến phòng, chống rửa tiền có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, ngày 1/5/2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Đây là bước tiến quan trọng thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam bên cạnh nỗ lực của cộng đồng quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Trong những nỗ lực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác, trao đổi thông tin với các quốc gia đặc biệt là các nước thành viên nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền, ngày 22/7/2013, NHNN đã và Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã ký kết Biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin về chống rửa tiền giữa hai nước. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong quá trình thu nhập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, đóng góp thêm vào việc xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan. 

Chính phủ Việt Nam cũng đã tham gia một số hoạt động liên quan đến vấn đề Chống Tài trợ Khủng bố và Chống Rửa tiền như Công ước Tokyo về các tội danh và hành vi phạm tội trên máy bay (1963), Công ước Lahay về chống sở hữu máy bay bất hợp pháp (1970), Nghị định thư Montreal về ngăn chặn hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng (1971), Nghị định thư Montreal về ngăn chặn hành vi bạo lực bất hợp pháp tại các sân bay phục vụ công dân quốc tế (1988), Công ước New York về phòng chống tội ác đối với những người được hưởng quy chế bảo vệ quốc tế, bao gồm cả nhà ngoại giao (1873), Nghị định thư Rome về ngăn chặn hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn các công trình xây dựng đáy biển (1988), Công ước quốc tế về ngăn chặn tài trợ cho khủng bố (1999), Công ước LHQ về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (2000), Công ước LHQ về chống tham nhũng (2003), và gần đây nhất là Công ước ASEAN về chống khủng bố (2007). Mặc dù chưa ký kết một hiệp ước song phương nào quy định cụ thể về AML và CFT, tính đến nay, Việt Nam đã ký 20 hiệp ước song phương về chống tội phạm. Một vài hiệp ước trong số đó có quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CTF). 

(T.Hương)