NHNN: Nguy cơ đổ vỡ hệ thống TCTD đã giảm dần

Theo cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng (NHNN), việc tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với giải quyết chất lượng hoạt động kinh doanh của các TCTD và giải quyết nợ xấu của các TCTD đã có những chuyển biến tích cực.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, NHNN đã chỉ đạo các TCTD huy động vốn từ nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng hợp lý để bảo đảm an toàn hoạt động, khả năng chi trả của hệ thống các TCTD về cơ bản được đảm bảo, bước đầu ổn định hệ thống. Tính đến này 31/3/2013, huy động vốn của hệ thống các TCTD trên thị trường 1 là 3.570.208,53 tỷ đồng, tăng 3,92% so với thời điểm 31/12/2012. Điều này cũng cho thấy thị trường và người dân tin tưởng vào hệ thống ngân hàng và chủ trương, chính sách tái cơ cấu ngân hàng của Chính phủ và NHNN. Nhìn chung, an toàn của hệ thống TCTD được giữ vững, nguy cơ gây đổ vỡ, mất an toàn hệ thống đã được giảm dần, khả năng chi trả của các TCTD được cải thiện, đặc biệt đối với các NHTMCP yếu kém, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các đợt rút tiền hàng loạt ngoài tầm kiểm soát.

Trong công tác triển khai tái cơ cấu hệ thống, NHNN đã tiến hành cơ cấu lại nợ dẫn tới 149,75 nghìn tỷ đồng nợ không bị chuyển sang nhóm nợ, tổng số nợ xấu đã được xử lý bằng dự phòng và đưa ra theo dõi ngoại bảng trong 3 tháng đầu năm 2013 là 5,48 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các TCTD đã tích cực triển khai các giải pháp kiềm chế gia tăng nợ xấu, thu hồi nợ đến hạn và chủ động xử lý nợ xấu. Trong 3 tháng đầu năm 2013, mặc dù nợ xấu tiếp tục gia tăng do nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hàng tồn kho cao, nhiều doanh nghiệp giải thể và thị trường bất động sạn vẫn trầm lắng; nhưng tốc độ đã giảm dần (nợ xấu tháng 01/2013 tăng 3,95%; tháng 02/2013 tăng 3,84% và tháng 3/2013 tăng 2,49%).

Năm 2013, theo yêu cầu của NHNN, tất cả các TCTD đều phải xây dựng phương án tái cơ cấu trên toàn bộ các mặt hoạt động của TCTD (trình NHNN trong Quý II/2013), trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính và nâng cao năng lực quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm toán nội bộ phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế tiên tiến. NHNN tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thực hiện tái cơ cấu của các TCTD theo đúng lộ trình nêu tại phương án tái cơ cấu, đảm bảo đạt được mục tiêu tái cơ cấu đặt ra cho năm 2013 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015.

Tuy nhiên, theo cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, về lâu dài, để giải quyết nợ xấu, giảm nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, việc thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam là một trong các giải pháp quan trọng. Đây là một giải pháp lớn, được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước đột phá trong việc xử lý nợ xấu. Hiện nay, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam  và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định phê duyệt hai Đề án này. Dự kiến trong Quý II/2013, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành Nghị định thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam. NHNN đã thành lập Ban trù bị thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam. Ban trù bị thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam đã giao các đơn vị liên quan triển khai xây dựng văn bản pháp luật; các Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục mua, bán nợ xấu, Điều lệ hoạt động của Công ty quản lý tài sản Việt Nam và các văn bản liên quan khác, đảm bảo Công ty quản lý tài sản Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để hoạt động ngay sau khi có quyết định thành lập.

Tăng cường hoạt động thanh tra ngân hàng

Cũng trong năm nay, Cơ quan Giám sát, Thanh tra Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường và triển khai quyết liệt hoạt động thanh tra; theo đó, trong năm 2013, NHNN sẽ thực hiện thanh tra 25 pháp nhân diện rộng (18 TCTD trong nước và 7 TCTD nước ngoài) và dự kiến tổ chức khoảng 800 đoàn thanh tra chi nhánh do 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện.

Tính đến quý I/2013, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát NHNN 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã tiến hành 301 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó 145 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 39 cuộc thanh tra đột xuất  và 117 cuộc kiểm tra, đặc biệt Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã trực tiếp thực hiện 05 cuộc thanh tra pháp nhân TCTD (gồm 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất). Căn cứ kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các TCTD, trong quý I/2013 các đoàn thanh tra, kiểm tra tại Cơ quan TTGSNH và thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã đưa ra 1.941 kiến nghị, yêu cầu TCTD khắc phục tồn tại, sai phạm, tập trung vào các lĩnh vực: quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ; hạch toán kế toán; hoạt động tín dụng, bảo lãnh; thu chi tài chính; an toàn kho quỹ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, hoạt động cho vay đầu tư góp vốn, cho vay hỗ trợ lãi suất, về an toàn hoạt động của TCTD... Trên cơ sở những sai phạm được phát hiện, Thanh tra, giám sát ngân hàng toàn hệ thống đã ban hành 20 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 tổ chức, gồm (NHTMCP, QTDND và doanh nghiệp).

Hiện nay, NHNN đang triển khai thanh tra các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mua bán vàng miếng. NHNN phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng góp phần nâng cao trật tự, kỷ cương của các thị trường này. NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức, sắp xếp lại thị trường vàng và chống tình trạng “vàng hóa” nền kinh tế. Tình trạng buôn lậu vàng đã giảm bớt góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Thị trường ngoại tệ tự do hầu như không còn hoạt động công khai.

(T.Hương)