NHNN quy định điều kiện vay nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 12 về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thông tư gồm 4 Chương, 14 Điều, quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh của người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm ngân hàng thương mại là doanh nghiệp) được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thông tư quy định rõ các điều kiện bổ sung áp dụng đối với hai nhóm đối tượng: bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bên đi vay không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, cũng quy định một số điều kiện chung áp dụng đối với mọi đối tượng đi vay nước ngoài gồm điều kiện về mục đích vay, đồng tiền vay, thỏa thuận vay nước ngoài, giao dịch bảo đảm, chi phí vay nước ngoài.

Riêng điều kiện về chi phí vay nước ngoài, Thông tư quy định quyền tự thỏa thuận chi phí vay nước ngoài của bên đi vay và các bên liên quan trong điều kiện bình thường. Trong trường hợp cần thiết, khi mức rút vốn ròng của các khoản vay nước ngoài có xu hướng vượt hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay tự trả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để đảm bảo an toàn nợ nước ngoài của quốc gia, Thống đốc NHNN có quyền quyết định áp dụng và công bố mức trần chi phí vay nước ngoài nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

(HTH)