NHNN tái cấp vốn cho 02 doanh nghiệp xây nhà ở xã hội

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản xác nhận đăng ký hợp đồng cho vay theo Thông tư 11/2013/TT- NHNN đối với Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Bạc Liêu và Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ vào Khoản 4, Điều 10, Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN và chỉ tiêu về nguồn tái cấp vốn cho vay đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội đến thời điểm hiện tại, NHNN xác nhận việc đăng ký khoản cho vay bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Bạc Liêu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với tổng số tiền xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn của NHNN là 10 tỷ đồng.

NHNN cũng xác nhận việc đăng ký khoản cho vay bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với tổng số tiền xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn của NHNN là 101.415 triệu đồng.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xem xét ký hợp đồng tín dụng và giải ngân đối với các khách hàng trên theo quy định hiện hành.

(HTH)