NHNN tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn mạng

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Cục Công nghệ tin học - NHNN và Trung tâm Ứng cứu sự cố khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn mạng của NHNN.
 
 
NHNN tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn mạng

Theo Thỏa thuận hợp tác được ký kết, hai bên sẽ thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin về các sự cố rủi ro an toàn thông tin, cụ thể: VNCERT trao đổi, cung cấp thông tin về các mã độc, cảnh báo sự cố an toàn thông tin có liên quan tới hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống tổ chức tín dụng trong nước mà VNCERT đang theo dõi; Hai bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động giám sát, cảnh báo an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử của NHNN và các tổ chức tín dụng.

Về hợp tác xử lý, ứng cứu các sự cố an toàn thông tin, hai bên phối hợp tư vấn xây dựng, triển khai quy trình hoạt động ứng cứu sự cố tại Cục Công nghệ tin học và các tổ chức tín dụng; phối hợp tổ chức các hoạt động huấn luyện, diễn tập ứng cứu sự cố cho các tổ chức tín dụng; Phối hợp hỗ trợ điều phối, ứng cứu và xử lý trong trường hợp xảy ra các sự cố an ninh mạng với hệ thống công nghệ thông tin của NHNN và các tổ chức tín dụng; Đặc biệt, hai bên phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, bóc gỡ mã độc đối với hệ thống công nghệ thông tin của NHNN và các tổ chức tín dụng bao gồm hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, các ứng dụng Web… và khuyến cáo, hướng dẫn cách khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật nếu có.

Hợp tác về lĩnh vực đào tạo, hai bên phối hợp tổ chức các chương trình, khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu về an toàn thông tin, ứng cứu sự cố cho cán bộ, nhân viên an toàn thông tin của Cục Công nghệ tin học, cũng như nhân viên làm việc cho các tổ chức tài chính, ngân hàng; Phối hợp, hỗ trợ tổ chức, phát triển đội ứng cứu sự cố cho NHNN và các đội ứng cứu sự cố trong các tổ chức tín dụng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, ngành Ngân hàng là một trong những ngành tiên phong ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại cho nền kinh tế. Hiện tại, phần lớn các nghiệp vụ ngân hàng đã được tin học hóa, chuyên môn hóa ở mức độ cao, công tác an toàn, bảo mật luôn được các ngân hàng chú trọng. Tuy nhiên, trước tình hình an ninh và an toàn thông tin mạng có nhiều diễn biến phức tạp nên việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin của ngành Ngân hàng là rất cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả cho cả ngân hàng và khách hàng.

Phó Thống đốc hy vọng rằng, với việc ký Thỏa thuận hợp tác này, ngành Ngân hàng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung và VNCERT nói riêng, mang lại nhiều kết quả trong công tác phòng ngừa và ứng cứu các sự cố.

(T.N)