NHNN tập trung xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016.

NHNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện đối với các TCTD. Nguồn: Dân Trí.NHNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện đối với các TCTD. Nguồn: Dân Trí.

Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2016 nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Cụ thể, hệ thống ngân hàng thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm pháp theo mục tiêu đề ra (dưới 5%), ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (khoảng 6,7%), duy trì ổn định thị trường tiền tệ.

Năm 2016, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18 - 20%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn tín dụng thúc đẩy sản xuất - kinh doanh có hiệu quả.

Chỉ thị cũng nêu rõ, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện đối với các TCTD, tập trung xử lý dứt điểm các đơn vị yếu kém. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Về lãi suất huy động và cho vay, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất, áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, chia sẻ khó khăn với khách hàng vay.

Chấp hành nghiêm các quy định của NHNN và các quy định khác của pháp luật về mua bán ngoại tệ, niêm yết tỷ giá và giao dịch trên thị trường ngoại tệ, quản lý ngoại hối. Thực hiện đúng các quy định của NHNN và các quy định khác của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 23/2.

(T.N)