NHNN: Ưu tiên chất lượng tăng trưởng tín dụng

Thay vì đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá, NHNN yêu cầu các TCTD mở rộng tín dụng phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo NHNN, đến cuối tháng 7, tín dụng tăng 5,3% so với cuối năm 2012. Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: cấu trúc tín dụng về kỳ hạn, loại tiền, ngành và lĩnh vực đang có xu hướng bền vững hơn so với vài năm về trước. Tỷ trọng tín dụng ngắn hạn chiếm 54,44%, trung và dài hạn chiếm 45,56%, trong khi tỷ lệ này từ năm 2011 về trước xấp xỉ 70% và 30% - 35%. Cơ cấu kỳ hạn tiền gửi trung dài hạn đang dần tăng lên so với kỳ hạn ngắn, có tính ổn định bền vững hơn.

Tín dụng VND tăng 7,46% thì tín dụng ngoại tệ lại giảm 13,05%; còn với tín dụng trung dài hạn, tín dụng VND tăng 10,27%, tín dụng ngoại tệ giảm 8,72%, trái ngược hoàn toàn với vài năm về trước.

Xu hướng tăng trưởng tín dụng nội tệ đang vượt trội so với tín dụng ngoại tệ, quan hệ ngoại tệ trong nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh từ vay mượn sang mua bán. Tỷ trọng tín dụng khu vực nông nghiệp chiếm tới 22,91%, nếu cộng cả các chương trình tín dụng chính sách; số dư tuyệt đối là 621.584 tỷ đồng, tốc độ tăng đạt 10,69% so với 31/12/2012.

Theo tính toán, để đạt tăng trưởng 12% cả năm thì bình quân mỗi tháng cuối năm cần tăng khoảng 1,3%/tháng và việc đạt mục tiêu là khả thi vì tín dụng những năm gần đây thường tăng trưởng cao hơn vào những tháng cuối năm. Trong chỉ đạo, điều hành, NHNN không đặt ra nhiệm vụ cho các TCTD phải tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá mà yêu cầu các TCTD mở rộng tín dụng phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu, hệ thống ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp tín dụng, lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh cho vay các lĩnh vực ưu tiên, giải quyết nợ xấu. Muốn vậy, cần phải tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế bằng cách tăng tổng cầu, hỗ trợ thị trường, tiêu thụ sản phầm đầu ra của DN. Đồng thời, cần thực hiện các giải pháp để cải thiện khả năng tiếp cận vốn của DN như tích cực thực hiện cơ chế bảo lãnh cho DN vay vốn. Cần tiếp tục giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng XDCB của ngân sách, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng, hoàn thiện thủ tục pháp lý về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, thủ tục công chứng...

Từ nay tới cuối năm, NHNN vẫn kiên định với những mục tiêu về chính sách tiền tệ đặt ra từ đầu năm. NHNN sẽ đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp, sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để điều hành linh hoạt lượng tiền cung ứng qua các kênh phù hợp, nhằm kiểm soát tiền tệ và lạm phát.

(HTH)