NHNN xác nhận BIDV cho vay dự án nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4563/NHNN-TD xác nhận đăng ký hợp đồng cho vay theo Thông tư 11/2013/TT- NHNN.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ vào Khoản 4 Điều 10 Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN và chỉ tiêu về nguồn tái cấp vốn cho vay đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội đến thời điểm hiện tại, NHNN xác nhận việc đăng ký khoản cho vay bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Cụ thể, BIDV sẽ cho vay từ nguồn tái cấp vốn của NHNN với số tiền là 35 tỷ đồng

NHNN yêu cầu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam xem xét ký hợp đồng tín dụng và giải ngân đối với khách hàng trên theo quy định hiện hành.

(HTH)