NHNN xác nhận cho vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn tái cấp vốn

Ngày 06/11/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 8245/NHNN-TD và 8246/NHNN-TD xác nhận đăng ký hợp đồng cho vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  theo Thông tư 11/2013/TT- NHNN.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 10 Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN và chỉ tiêu về nguồn tái cấp vốn cho vay đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội đến thời điểm hiện tại, theo đó,NHNN xác nhận việc đăng ký khoản cho vay bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với 02 doanh nghiệp.

Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ cho Công ty thương mại Dạ Hợp vay 72,6 tỷ đồng để đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội Dạ Hợp. Doanh nghiệp thứ hai là Tổng Công ty Viglacera sẽ do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho vay 118 tỷ đồng để đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại Lô đất N05 thuộc quỹ đất 20% Khu Đặng Xá 2, Hà Nội

NHNN yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xem xét ký hợp đồng tín dụng và giải ngân đối với các khách hàng nêu trên theo quy định hiện hành.

(HTH)