NHNN xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng

Ngày 28/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 2939/NHNN-TT xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Quân đội.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, NHNN xác nhận Ngân hàng TMCP Quân đội đã đăng ký phát hành thêm 01 loại Thẻ ghi nợ nội địa (Thẻ ghi nợ nội địa MB dành riêng cho Quân nhân) tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đăng ký thẻ ngân hàng ngày 24/4/2014 của Ngân hàng TMCP Quân đội.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng TMCP Quân đội cần thực hiện đúng theo các quy định của NHNN tại Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN, đồng thời tuân thủ quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet.

(HTH)