NHNN yêu cầu báo cáo tình hình cho vay DNNVV theo định kỳ

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại địa phương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo văn bản này, Thống đốc NHNN, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Nắm bắt kịp thời tình hình cho vay DNNVV, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với DNNVV trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

Phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, hiệp hội tại địa phương xử lý các vướng mắc phát sinh có liên quan đến ngành ngân hàng trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV; đặc biệt là chính sách cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, chính sách hỗ trợ DNNVV thông qua Quỹ phát triển DNNVV để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, NHNN triển khai thực hiện chính sách này tại địa phương.

Định kỳ hàng quý, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình cho vay của các TCTD với DNNVV trên địa bàn theo nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động của các DNNVV trên địa bàn; các chính sách hỗ trợ của địa phương đối với DNNVV; Báo cáo tình hình cho vay của các TCTD đối với DNNVV trên địa bàn; Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; Đề xuất giải pháp, kiến nghị để mở rộng tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp này (về cơ chế chính sách, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và NHNN). Báo cáo gửi về Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo tiếp theo.

Riêng đối với kỳ báo cáo 31/12/2016, đề nghị gửi báo cáo về Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN trước ngày 20/02/2017.

(T.N)