NHNN yêu cầu đẩy mạnh cho vay kích cầu mua nhà

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 1668/NHNN-TD về chương trình cho vay kích cầu hướng tới người mua nhà của các Ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo văn bản này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 1448/VPCP-KTTH ngày 02/3/2015 về việc cho vay kích cầu hướng tới người mua nhà, Thống đốc NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm đầu mối phối hợp các NHTM nhà nước hoàn thiện lại nội dung chương trình hỗ trợ nguồn vốn thực hiện việc cho vay kích cầu hướng tới người mua nhà của các NHTM nhà nước. Trong đó, tập trung làm rõ các nội dung về đối tượng áp dụng, lãi suất và thời hạn vay, nguồn vốn hỗ trợ, đảm bảo không trùng lắp với các chương trình đang thực hiện, hạn chế việc lợi dụng chính sách của Nhà nước để đầu cơ, trục lợi và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Đối với chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ, các NHTM đẩy nhanh tiến độ giải ngân và kịp thời báo cáo NHNN, Bộ Xây dựng những vướng mắc trong thực hiện.

Các NHTM nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu về nhà ở tiếp cận vay vốn với lãi suất thấp, thời hạn phù hợp theo đúng các quy định hiện hành.

(HTH)