NHNN yêu cầu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

(eFinance Online) - Ngày 19/12/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 9669/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội và NHNN chi nhánh các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ đầu tháng 12/2016 đến nay, tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã xảy ra liên tiếp các đợt mưa lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất ngay sau khi lũ rút, NHNN Việt Nam yêu cầu các NHTM, NHCSX chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn và căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới để khách hàng tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất; đồng thời thực hiện các biện pháp về xử lý nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNN Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH.

Đồng thời tăng cường công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để động viên người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh nêu trên là đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại; chỉ đạo việc tổng hợp số liệu thiệt hại và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (thông qua NHNN Việt Nam và Bộ Tài chính) để thực hiện các bước xử lý nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN của NHNN Việt Nam.

(P.V)