NHNN yêu cầu kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động ATM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3498/NHNN-TT yêu cầu các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động ATM.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã tích cực tổ chức các đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động ATM trên địa bàn, chỉ ra những tồn tại để chấn chỉnh, khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh và an toàn hoạt động ATM, đáp ứng quy định tại Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc NHNN. Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó quy định các mức xử phạt vi phạm đối với hoạt động ATM nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hoạt động ATM.

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, giám sát hoạt động ATM trên địa bàn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố theo dõi, giám sát, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm túc tuân thủ các quy định tại Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc NHNN nêu trên.

Đồng thời, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất khi có phản ánh của người dân và các phương tiện thông tin đại chúng) tình hình hoạt động ATM trên địa bàn theo thẩm quyền, phát hiện và có biện pháp xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

(HTH)