NHNN yêu cầu TCTD đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM giáp Tết

Tại văn bản chỉ đạo mới đây về hướng dẫn hoạt động thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2014, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc thu phí dịch vụ thẻ, đảm bảo an toàn hoạt động ATM, tiếp quỹ đáp ứng nhu cầu rút tiền, giao dịch ATM của người dân tăng cao đặc biệt vào dịp cuối năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể,  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc thu phí dịch vụ thẻ; các quy định về trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động ATM; đồng thời yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tăng cường hoạt động tiếp quỹ đáp ứng nhu cầu rút tiền, giao dịch ATM của người dân. Đồng thời các TCTD phải thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ, trong đó tập trung vào một số nội dung như:  Giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM, tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời, không để các máy ATM hết tiền quá thời hạn quy định nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch tăng lên vào dịp cuối năm; có biện pháp phù hợp trong việc cung ứng dịch vụ chi trả lương, thưởng cuối năm cho các doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng quá tải ATM.  Phối hợp chặt chẽ với tổ chức chuyển mạch thẻ để xử lý kịp thời các sự cố, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo các giao dịch ATM, POS được thông suốt trong thời gian quyết toán. Phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo mật cho hệ thống ATM, POS; có hình thức cảnh bảo thích hợp cho các đơn vị chấp nhận thẻ và khách hàng nâng cao cảnh giác với các hoạt động tội phạm sử dụng thẻ gia tăng mạnh vào dịp cuối năm.

NHNN cũng yêu cầu xử lý kịp thời, thỏa đáng các phản ánh của dư luận về những vấn đề phát sinh đối với hoạt động ATM, POS của đơn vị mình.

Ngoài ra, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt việc phối hợp thu NSNN, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nộp ngân sách được dễ dàng, thuận tiện; theo dõi, điều hòa quỹ tiền mặt hợp lý theo đúng quy định của NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho các TCTD trên địa bàn.

(HTH)