NHNN yêu cầu tiếp tục giải ngân Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn chỉ đạo các ngân hàng tham gia Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP, yêu cầu tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại.
 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Lãi suất áp dụng theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN.

Theo NHNN, việc ban hành công văn này là nhằm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là “Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn, nhất là đối với cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lại nhà ở”. 

(PV)