Nợ xấu ngân hàng thương mại vượt quá mức an toàn

Báo cáo kiểm toán năm 2013 vừa công bố cho thấy, nợ xấu của các tổ chức tín dụng tăng nhanh, trong đó tỷ lệ nợ xấu đến thời điểm ngày 30/6/2013 của 2/3 ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục tăng so với thời điểm 31/12/2012. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ lệ lớn trên tổng nợ xấu.

2/3 NHTM có tỷ lệ nợ xấu vượt quá mức an toàn theo quy định của NHNN. Nguồn Internet.2/3 NHTM có tỷ lệ nợ xấu vượt quá mức an toàn theo quy định của NHNN. Nguồn Internet.

Báo cáo kiểm toán cho thấy, kết quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng đều có lãi, tỷ lệ khả năng sinh lời đều trên 75% và tốc độ tăng huy động vốn trên 10%. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trên vốn tại các ngân hàng năm 2012 đều giảm so với năm 2011. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng chỉ đạt 8,85% và tổng phương tiện thanh toán tăng 22,4%, trong khi mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ tăng trưởng tín dụng là 15-17%, tổng phương tiện thanh toán tăng 14-16%.

Nợ xấu của toàn hệ thống tăng nhanh, trong đó tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2012 của các NHTM được kiểm toán đều tăng so với 31/12/2011. Đến ngày 30/6/2013, tỷ lệ nợ xấu của 2/3 NHTM tiếp tục tăng so với thời điểm 31/12/2012. Nợ có khả năng mất vốn của 2/3 NHTM chiếm tỷ lệ lớn trên tổng số nợ xấu. Nếu tính cả nợ được cơ cấu lại theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN về phân loại nợ xấu đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, 2/3 NHTM có tỷ lệ nợ xấu vượt quá mức an toàn theo quy định của NHNN.

Kết quả kiểm toán cũng chỉ rõ tỷ lệ nợ xấu của các chương trình tín dụng ưu đãi tại VDB cao. Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại hầu hết các ngân hàng chưa phù hợp. Agribank có nhiều sai phạm trong hoạt động cho vay, tiềm ẩn rủi ro và khó thu hồi vốn. Bên cạnh đó, hiệu quả đầu tư tài chính của các NHTM thấp, nhiều khoản đầu tư bị suy giảm giá trị, đầu tư vào một số đơn vị kinh doanh thua lỗ không bảo toàn được vốn.

Các NHTM đều huy động vốn bảo hiểm xã hội bằng hình thức vay phù hợp với Luật BHXH nhưng không đúng quy định của Luật các tổ chức tín dụng và chưa điều chỉnh sang hợp đồng tiền gửi theo chỉ đạo của NHNN. Điều này dẫn đến huy động vượt trần lãi suất, VDB chưa cân đối giữa nhu cầu vốn với huy động vốn, dẫn đến tồn đọng vốn lớn, làm tăng cấp bù từ ngân sách nhà nước.

(Thanh Huyền)