Nợ xấu toàn ngành ngân hàng trong 5 tháng là 4,65%

Mới đây, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã công bố con số nợ xấu toàn ngành ngân hàng tính trong 5 tháng là 4,65%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là số liệu được tổng hợp từ báo cáo của 124 tổ chức tín dụng trong nước. Trong đó, có khoảng 30 tổ chức tín dụng khai báo tỷ lệ nợ xấu của mình hiện ở mức trên 3%, nghĩa là chiếm khoảng 1/4 số lượng tổ chức tín dụng hiện nay.

Theo Nghị định 53 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản VAMC, những tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% này sẽ bắt buộc phải tham gia mua bán nợ với VAMC, TCTD khai báo không đúng tỷ lệ nợ xấu của mình sẽ bị NHNN tiến hành thanh tra để xử lý.

Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) sẽ xử lý được khoảng 80.000 - 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong vòng 5 năm tới. Trong đó, mức thu hàng năm của VAMC khoảng 60 tỷ - 160 tỷ đồng.

Cũng theo NHNN, trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 các TCTD đã tích cực tăng trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó, tổng nợ xấu được xử lý bằng dự phòng rủi ro và đưa ra theo dõi ngoại bảng trong năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013 là 78,7 nghìn tỷ đồng. Với số dư dự phòng đã trích còn lại đến cuối tháng 5/2013 chưa sử dụng là 71,7 nghìn tỷ đồng sẽ là cơ sở để các TCTD tiếp tục xử lý nợ xấu trong thời gian tới.

(HTH)