OCB ký kết hợp tác triển khai Dự án Phòng, chống rửa tiền

(eFinance Online) - Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và TESS Internationa cùng Fintek đã ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML).

OCB ký kết hợp tác triển khai Dự án Phòng, chống rửa tiền

Hệ thống phần mềm AML hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế về AML. Hệ thống cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận,…; phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ như thông tin khách hàng cung cấp không nhất quán, sai lệch, các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng,... Việc triển khai hệ thống AML góp phần tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống.

Dự án chống rửa tiền tại Ngân hàng OCB được chia làm 2 giai đoạn, hiện giai đoạn 1 của dự án đã hoàn tất và đi vào hoạt động thực tế từ tuần trước, thời gian triển khai toàn bộ dự án giai đoạn 1 bao gồm cả việc phân tích hệ thống, tùy chỉnh, kiểm định và triển khai là 3 tuần. Đối với giai đoạn 2, TESS đã bắt đầu quy trình phân tích hệ thống tại OCB và tùy chỉnh; dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành đầu tháng 2/2017 đúng như kế hoạch ban đầu.

Dự án AML là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của Ngân hàng OCB, đồng thời cũng là một trong những yếu tố giúp OCB đáp ứng tốt tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro như Basel II trong thời gian sắp tới.

(PV)