OceanBank dành 1.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho DN xây lắp

NHTMCP Đại Dương (OceanBank) vừa đưa ra gói 1.000 tỷ đồng cho các DN xây lắp vay với lãi suất 8,5%/năm cùng nhiều ưu đãi khác thông qua gói sản phẩm “Cấp tín dụng doanh nghiệp xây lắp".

OceanBank dành 1.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho DN xây lắp

Sản phẩm hỗ trợ nguồn vốn cho các DN xây lắp để thanh toán các chi phí thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư, phù hợp với dự toán công trình đã được chủ đầu tư phê duyệt như: thanh toán tiền mua hàng hoá, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào; thanh toán tiền lương nhân công, chi phí vận chuyển, thuê lán trại; thanh toán cho nhà thầu phụ và các chi phí hợp lý khác phù hợp với dự toán đã được phê duyệt.

Khoản vay sẽ được OceanBank cho vay với mức lãi suất 8,5%/năm trong 3 tháng đầu, đây là mức lãi suất ưu đãi giảm 2%-3%/năm so với mức lãi suất thông thường. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các ưu đãi về phí, cụ thể: Giảm tới 30% phí bảo lãnh, mức kí quỹ tối thiểu 0%, giảm tới 30% phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống liên quan đến công trình/dự án do OceanBank tài trợ vốn trong vòng 3 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
 
Trước đó, Ngân hàng TMPCP Tiên Phong (TPBank) đã đưa ra gói tín dụng với lãi suất cho vay chỉ 6,6%/năm cố định trong 6 tháng đầu, 8,8%/năm trong 8 tháng đầu giải ngân, hoặc 0%/năm trong tháng đầu và cố định 8,8%/năm 5 tháng tiếp theo. TPBank còn áp dụng ưu đãi ân hạn gốc năm đầu đối với khoản vay xây, sửa nhà từ nay đến hết 31/5/2014. 
 
Theo ý kiến các chuyên gia, tâm lý của khách hàng vẫn kỳ vọng lãi suất và giá BĐS giảm thêm mới vay. Để có thể kích được cầu về tín dụng cá nhân mua nhà, ngoài giá BĐS giảm dần về mức hợp lý và tiếp tục giảm lãi suất.
 
(HTH)