Ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank

Ngày 11/11, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã thông báo việc ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank vì lý do cá nhân.

ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank từ ngày 11/11. Nguồn: Internet. ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank từ ngày 11/11. Nguồn: Internet.

Trước đó, vào tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Sacombank. Ông Trầm Bê lúc đó đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Southern Bank, Sacombank, sau khi nhận sáp nhập Southern Bank đối với toàn bộ số cổ phần tại Southern Bank, Sacombank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan. 

Như vậy, ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời, NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan và sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập, đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng.

(T.N)