PGBank đặt kế hoạch lợi nhuận gấp 4 lần năm 2013

Ngày 18/04/2014, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014.
PGBank đặt kế hoạch lợi nhuận gấp 4 lần năm 2013

Ông Nguyễn Quang Định – Tổng giám đốc của PGBank báo cáo về kết quả hoạt động của ngân hàng trong năm 2013. Theo đó, năm 2013, PGBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 52 tỷ đồng, tổng tài sản 24.875 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng 13.867 tỷ đồng – tăng 0,6% so với cuối năm 2012. Trong năm, ngân hàng đã bán 752 tỷ nợ xấu cho VAMC. Nếu loại trừ yếu tố bán nợ cho VAMC thì tín dụng tăng trưởng 7,2%. Huy động vốn đạt 21.437 tỷ đồng – tăng 35% so với năm 2012.

Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT nhận xét: Kết thúc năm, tỷ lệ nợ xấu là 2,98%.Nợ xấu 2013 là nợ đã tích tụ trong nhiều năm, là nguyên nhân rất lớn tác động trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng. Chưa kể chính sách giảm lãi suất ngoài dự đoán khiến cho ngân hàng mất hơn 100 tỷ đối với chương trình huy động dài hạn.

Mục tiêu 2014, PGBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với 2013. Tuy nhiên tổng tài sản dự kiến giảm 1.050 tỷ đồng, huy động vốn từ dân cư tăng 17% nhưng huy động từ thị trường 2 sẽ giảm một nửa. Tín dụng dự kiến tăng trưởng 6%.

(HTH)