Phê chuẩn Hiệp định Vay phát triển chuyên sâu lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Chính phủ vừa có văn bản số 92/TTr-CP đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Vay cho “Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu Chương trình 1”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trước đó, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 24/1/2014, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã ký với đại diện ADB Hiệp định Vay cho “Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu Chương trình 1”.

Theo Hiệp định vay đã ký kết, ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng trị giá tương đương 45 triệu USD từ nguồn vốn vay ưu đãi (ADF) với thời hạn vay là 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn và lãi suất 2%/năm trong cả thời hạn vay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan chủ quản của Chương trình

Khoản vay Chương trình sẽ được hỗ trợ trực tiếp, hòa chung vào Ngân sách nhà nước nhằm tài trợ cho các chương trình cải cách và phát triển trong lĩnh vực phát triển chuyên sâu lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Chương trình bao gồm 32 cam kết chính sách với sự tham gia của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kết quả của những cam kết này góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là hỗ trợ Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

(HTH)