Phê duyệt danh sách NHTM và tham gia cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-NHNN về việc phê duyệt danh sách ngân hàng thương mại (NHTM) và khách hàng tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ (đợt 2). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, Thống đốc NHNN phê duyệt danh sách ngân hàng thương mại (NHTM) và khách hàng tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố Lâm Đồng, Nam Định, Cần Thơ, Đồng Tháp, Nghệ An theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ, Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 về chương trình cho vay đối với các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy tiêu thị sản phẩm nông nghiệp.

Tổng nhu cầu vốn vay dự kiến của các dự án đối với các khách hàng tại các tỉnh trên là 2.370,496 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng là 80 tỷ đồng, tỉnh Nam Định là 75 tỷ đồng, thành phố Cần Thơ là 284 tỷ đồng, tỉnh Đồng Tháp là 1.047 tỷ đồng và tỉnh Nghệ An là 524,496 tỷ đồng.

(HTH)