Phó TGĐ SCIC làm thành viên Hội đồng Quản trị MB

(eFinance Online) - Ngày 28/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 600 cổ đông và thông qua nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho hoạt động năm 2016 và giai đoạn phát triển tiếp theo.
Ban lãnh đạo MB trả lời câu hỏi của các cổ đôngBan lãnh đạo MB trả lời câu hỏi của các cổ đông

Đại hội đồng cổ đông 2016 của MB đã bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành (chức vụ hiện tại Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH SCIC) làm thành viên Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ 2014 – 2019, với tỷ lệ đồng thuận cao, chiếm 97,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sự tham gia của đối tác chiến lược SCIC được kỳ vọng mang lại nhiều giá trị gia tăng cho cổ đông và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị.

Đại hội đồng cổ đông MB đã thông qua chủ trương xây dựng chiến lược giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030; việc nghiên cứu, triển khai thành lập ngân hàng 100% vốn của MB tại Lào và Campuchia trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh MB Lào, MB Campuchia hiện tại khi có điều kiện thích hợp; thông qua các nội dung hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của MB và các công ty thành viên, phương án chia cổ tức 10% cho năm 2015 (MB đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 580 tỷ đồng; và sẽ chi trả đợt 2 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% còn lại, tương ứng 815 tỷ đồng) và thông qua các nội dung khác như sửa đổi Điều lệ, phương án tăng vốn điều lệ năm 2016...

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, năm 2016 MB sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục thành lập mới công ty thành viên trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, và về cơ bản hình thành rõ nét mô hình tập đoàn tài chính đa năng.

Kế hoạch kinh doanh 2016 của MB được các cổ đông thông qua là: Tổng tài sản tăng 10%-12%; huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế tăng 5%-10%; dư nợ cho vay tăng trưởng khoảng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.611 tỷ đồng (trong đó riêng ngân hàng đạt 3.550 tỷ đồng); nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

(T.Ngà)