Phó Tổng Giám đốc Agribank được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tài chính - kế toán NHNN

Ngày 20/10/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2055/QĐ-NHNN về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán.

Phó Tổng Giám đốc Agribank được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tài chính - kế toán NHNN

Ông Nguyễn Tuấn Anh đảm nhiệm vị trí mới kể từ ngày 20/10/2015; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Phó Tổng giám đốc của Agribank từ tháng 10/2012 tới nay. Trước đó, ông Tuấn Anh là Giám đốc Agribank chi nhánh Mỹ Đình. Sau khi ông Tuấn Anh về làm Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toánNHNN, Ban Tổng Giám đốc của Agribank gồm 7 người gồm ông Tiến Văn Thành là Tổng Giám đốc và 6 Phó Tổng Giám đốc.

(PV)