Phòng giao dịch bưu điện của LienVietPostBank được thực hiện các nghiệp vụ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 43/2015/TT-NHNN Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Phòng giao dịch bưu điện của LienVietPostBank sẽ được thực hiện các nghiệp vụ. Nguồn: Vietstock.Phòng giao dịch bưu điện của LienVietPostBank sẽ được thực hiện các nghiệp vụ. Nguồn: Vietstock.

Theo đó, Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được xây dựng và ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7902/VPCP-KTTH ngày 9/10/2014 về mô hình phòng giao dịch bưu điện.

Thông tư quy định, nhân sự tại các phòng giao dịch bưu điện gồm nhân sự của Ngân hàng TMCP LienVietPostBank và/hoặc nhân sự của các Bưu cục hoặc Điểm bưu điện văn hóa xã thực hiện các nghiệp vụ của phòng giao dịch bưu điện theo thỏa thuận được ký kết giữa Ngân hàng TMCP LienVietPostBank với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, phù hợp với quy định của pháp luật. 

Phòng giao dịch bưu điện được thực hiện các nghiệp vụ gồm: Nhận tiền gửi tiết kiệm; Mở tài khoản thanh toán cho cá nhân; Cung ứng séc trắng; rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán; thực hiện dịch vụ chi hộ trong nước trong phạm vi số dư tài khoản đối với khách hàng cá nhân có mở tài khoản tại phòng giao dịch bưu điện; Thực hiện dịch vụ thu hộ trong nước; Dịch vụ chuyển tiền mặt; chi, trả ngoại tệ; Đại lý kinh doanh bảo hiểm theo Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP LienVietPostBank và quy định của pháp luật hiện hành.

Việc khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện phải đáp ứng các điều kiện, quy định của NHNN như: Nhân sự tại phòng giao dịch bưu điện phải có tối thiểu 03 người, trong đó có 01 người là kiểm soát viên hoặc chức danh tương đương làm nhiệm vụ kiểm soát và phê duyệt các giao dịch hàng ngày; Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở chính và chi nhánh quản lý; Có quy định nội bộ quản lý hệ thống phòng giao dịch bưu điện đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến tính an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP LienVietPostBank... 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về trình tự khai trương hoạt động, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch bưu điện; thủ tục, hồ sơ, điều kiện nâng cấp phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch; quản lý, thanh tra, giám sát phòng giao dịch bưu điện; trách nhiệm của Ngân hàng TMCP LienVietPostBank, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh nơi Ngân hàng TMCP LienVietPostBank đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện…

Đối với các phòng giao dịch bưu điện đã thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng TMCP LienVietPostBank phải đảm bảo các phòng giao dịch bưu điện đáp ứng đủ điểu kiện khai trương hoạt động theo quy định tại Thông tư này. Quá thời hạn này, Ngân hàng TMCP LienVietPostBank phải chấm dứt hoạt động các phòng giao dịch bưu điện chưa đáp ứng đủ điều kiện khai trương hoạt động theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 43/2015/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2016.

(T.Ngà)