PVFC Cap trở thành công ty con của PVcomBank

Thống đốc NHNN chấp thuận việc PVcomBank mua cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư tài chính dầu khí (PVFC Cap) để PVFC Cap trở thành công ty con của PVcomBank.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại văn bản số 5571/NHNN-TTGSNH, Thống đốc NHNN chấp thuận việc PVcomBank mua cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư tài chính dầu khí (PVFC Cap) để PVFC Cap trở thành công ty con của PVcomBank.

Triển khai hoạt động này, PVcomBank có trách nhiệm quản lý khoản đầu tư vào công ty con hiệu quả, tuân thủ quy định của NHNN và pháp luật có liên quan; đảm bảo duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng trước và sau khi góp vốn; Báo cáo NHNN (qua NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội) kết quả thực hiện ngay sau khi góp vốn.

Còn tại văn bản số 5572/NHNN-TTGSNH, NHNN chấp thuận cho PVcomBank thành lập chi nhánh Nghệ an tại địa chỉ: Tòa nhà dầu khí Nghệ An, Số 7, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng thời, NHNN yêu cầu PVcomBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với chi nhánh đã được chấp thuận trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Sau 12 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, PVcomBank không khai trương hoạt động các chi nhánh nêu trên, văn bản này đương nhiên hết hiệu lực.

Theo Công văn số 5573/NHNN-TTGSNH, Thống đốc NHNN chấp thuận đề nghị chấm dứt hoạt động chi nhánh Hậu Giang của PVcomBank tại địa chỉ: Số 1049 Hùng Vương, Khu vực 3 phường Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

NHNN yêu cầu PVcomBank có trách nhiệm tiến hành các thực hiện các thủ tục pháp lý của pháp luật để chấm dứt hoạt động của chi nhánh Hậu Giang, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan; có văn bản báo cáo NHNN theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh tỉnh Hậu Giang giám sát PVcomBank thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định, báo cáo Thống đốc NHNN kết quả thực hiện.

(HTH)