Quốc hội thông qua giám sát việc mua lại ngân hàng giá 0 đồng

Trong phiên làm việc sáng nay (10/11), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình bày báo cáo tiếp thu ý kiến liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2016. Một trong những nội dung được biểu quyết là giám sát việc chuyển đổi sở hữu tại các tổ chức tín dụng yếu kém; giao nhiệm vụ cho các cơ quan Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện tái cơ cấu và xử lý các ngân hàng yếu kém.

Quốc hội thông qua giám sát việc mua lại ngân hàng giá 0 đồng

Ông Giàu cho biết, có một số ý kiến đề nghị Quốc hội thành lập Ủy ban giám sát đặc biệt đối với việc tái cơ cấu ngân hàng trong đó có việc xử lý các ngân hàng yếu kém và việc Ngân hàng Nhà nước mua lại các ngân hàng thua lỗ với giá 0 đồng.

Theo báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp này, kết quả tái cơ cấu các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém trong đó có việc mua lại ba ngân hàng với giá 0 đồng. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội về vấn đề này đã được tiếp thu.

UBTVQH đã bổ sung vào Nghị quyết tăng cường giám sát việc chuyển đổi sở hữu tại các tổ chức tín dụng yếu kém, thường xuyên thanh tra giám sát, xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các sai phạm, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại và giao nhiệm vụ cho các cơ quan Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện tái cơ cấu và xử lý các ngân hàng cổ phần yếu kém.

(T.N - tổng hợp)