Quy định mới về dự trữ bắt buộc đối với TCTD

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.  

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Điểm sửa đổi đáng chú ý của Thông tư 23 là NHNN quyết định lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc đối với từng loại hình TCTD và từng loại tiền gửi trong từng thời kỳ, thay vì Chính phủ quy định như tại Quyết định 581.

Bên cạnh đó, theo quy định trước đó, trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Thống đốc NHNN sẽ xem xét quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các tổ chức tín dụng đến mức tối thiểu 0%.

Thông tư 23 mở rộng quy định trên với nội dung: "Đối với TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, TCTD tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ định, Thống đốc NHNN xem xét quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cụ thể cho từng TCTD.”

Việc xử lý TCTD thiếu dự trữ bắt buộc (Điều 16) cũng được sửa đổi thành: NHNN áp dụng các hình thức, biện pháp xử lý đối với TCTD thiếu dự trữ bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông tư 23 có hiệu lực từ ngày 28/1/2016.

(T.Ngà)